• Wed. Jun 7th, 2023

संविधान दिन

  आज दि.२६ नोव्हेंबर,२०२१ ला असलेल्या “संविधान दिना”निमित्त कवी प्रा.अरुण बा.बुंदेले लिखित “संविधान दिन” ही अभंगरचना वाचकांसाठी येथे प्रकाशित करीत आहोत.-संपादक

  सव्वीस तारीख। नोव्हेंबर मास।
  संविधान दिन। आनंदाचा॥१॥
  घटनेचा आज। स्वीकाराचा दिन।
  सजला हा साज । भारतात॥२॥
  भीम लेखणीने । स्वातंत्र्य समता।
  न्याय नि बंधुता। घटनेत॥३॥
  संविधान हाच। सर्वोच्च कायदा।
  सर्वांचा फायदा। भारतात॥४॥
  जगी भारतात। बहु विविधता।
  जपते एकता। संविधान ॥५॥
  संस्कृती सन्मान। वंचित संतोष।
  करू जयघोष । संविधान ॥६॥
  संविधान रक्षा। करुनिया सारे।
  आनंदाचे वारे। भारतात॥७॥
  संविधान दिन। थोरांची ही देणं।
  करू या स्मरण। विभुतींचे॥८॥
  राज्यघटनेचे। शिल्पकार एक
  युगप्रवर्तक । भीमराव ॥९॥
  बाबासाहेबांना। करितो नमन।
  करांनी वंदन । कोटी कोटी॥१०॥
  -प्रा.अरुण बाबारावजी बुंदेले,
  रुक्मिणी नगर ,अमरावती
  ४४४६०६ (महाराष्ट्र).
  भ्र.ध्व.:-८०८७७४८६०९.
  Email ID :-arunbundele1@gmail.com

gauravprakashan1@gmail.com

Maharashtra News, Braking News, Marathi News, Most Popular Marathi News, Latest Marathi News,Today News,Marathi Article, Marathi Poem, Marathi Story,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *