• Wed. Sep 27th, 2023

वृद्धबाळ….

  वृद्धपण एक ।
  नवं बालपण॥
  जिर्ण असे तन।
  सुकलेले॥ १॥
  बोलणे वागणे।
  बाळासारखेच॥
  हटवाद तोच ।
  वृद्धपणी॥ २॥
  म्हातारबाळाची।
  मुलं मुली आई॥
  तीच त्यांची माई।
  सेवेकरी॥ ३॥
  म्हाताऱ्या आईची।
  कानी येई हाक॥
  माई सेवा एक ।
  पुण्यकर्म॥ ४॥
  सेवा करताना ।
  संकोच सोडावा॥
  आनंद मानावा ।
  जीवनात॥५॥
  मायबाप सेवा ।
  कर्तव्य जाणीव ॥
  कुठे ना उणीव ।
  ठेऊ नये॥६॥
  पुण्य कमावलं।
  म्हणे असे कोणी॥
  शुभ जनवाणी।
  सुखमय॥७॥
  आईंचे बाबांचे ।
  सेवेकरी व्हावे ॥
  आशीर्वाद घ्यावे।
  जीवनात॥८॥
  -प्रा.अरुण बाबारावजी बुंदेले,
  रुक्मिणी नगर,अमरावती.
  भ्र.ध्व.:-८०८७७४८६०९
  Email Id:-arunbundele1@gmail.com

(Images Credit : Loksatta)

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

gauravprakashan1@gmail.com

Maharashtra News, Braking News, Marathi News, Most Popular Marathi News, Latest Marathi News,Today News,Marathi Article, Marathi Poem, Marathi Story,