महात्मा

  दिनदुबळ्यांच्या जखमेवर
  लावण्यासाठी मलम
  दुखऱ्याचे अश्रू पुसण्या
  हाती घेतली तुम्ही कलम
  मानव जातीच्या धर्माचे
  समजून गेले जेव्हा वर्म
  तेव्हाच तुम्ही निर्मिला
  सार्वजनिक सत्य धर्म
  स्त्रियांच्या अज्ञानाच्या
  जाणवल्या जेव्हा कळा
  तेव्हा तुम्ही चालू केली
  मुलींसाठी पहिली शाळा
  कोण शिकवणार मुलींना
  जाणवली तुम्हाला कमी
  सावित्रीला तयार करून
  मशाल पेटवण्याची हमी
  आज तुझ्या लेकींनी बाबा
  व्यापून काढले सारे क्षेत्र
  तुम्ही दिलेली शिकवण
  अन् वापरून महा अस्त्र
  शेतकऱ्यांचे दुःख वेदना
  संवेदना झाल्या आखूड
  गुलामीच्या तिव्र जाणिवेने
  चालवला तुम्ही आसूड
  पी के पवार
  सोनाळा बुलढाणा
  ९४२१४९०७३१