• Sat. Jun 3rd, 2023

बावीस प्रतिज्ञाच काय ..?

  तू
  खुशाल पेटव
  दिवाळीचे दिवे
  पण
  लावू नकोस
  धम्माच्या
  तत्वज्ञानाला
  फ़ंडे नवे ..
  मला
  माहीत आहे
  तू जरी
  उच्च शिक्षित असला
  तरी
  बायकोला कोरी साडी
  नेसवून
  मातीच्या लक्ष्मीची
  आरास मांडून
  मांडीला मांडी
  लावून
  खुशाल करशील
  पूजा
  मग
  बावीस प्रतिज्ञाच
  काय ?
  -राजेंद्र क.भटकर
  बडनेरा


—–

gauravprakashan1@gmail.com

Maharashtra News, Braking News, Marathi News, Most Popular Marathi News, Latest Marathi News,Today News,Marathi Article, Marathi Poem, Marathi Story,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *