• Sun. May 28th, 2023

प्रीत राधेची…

  गोकुळात नंदाघरी आला
  यशोदेचा गोंडस नंदलाला
  वेणुचे मंजुळ सुर ऐकण्या
  दंग ती मथुरेची ब्रीजबाला
  प्रीत राधेची मुरलीधरावरी
  गोकुळचाच कृष्ण कन्हैया
  खोड्या करीतो यमुनेतीरी
  बांधायची उखळाला मैया
  रंगांयचा खेळ वृंदावनात
  रासलीला गोपीकान्हाचा
  टिपरीवर टिपरी चढताच
  कसा होईल त्रास उन्हाचा
  रमतसे बाललीलांत मैया
  अवखळ तोच लाल भारी
  लाड करीतो बलरामदादा
  करायची तक्रार नर नारी
  मथुरेच्या बाजाराला जाता
  अडवीतसे कान्हा मग वाट
  मारूनीच खडे फोडायचा
  गोपींचा दुध दह्याचा माठ
  सौ.भारती सावंत
  मुंबई
  9653445835


—–

gauravprakashan1@gmail.com

Maharashtra News, Braking News, Marathi News, Most Popular Marathi News, Latest Marathi News,Today News,Marathi Article, Marathi Poem, Marathi Story,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *