• Sat. Sep 23rd, 2023

प्रामाणिक रहा..…!

  जगताना जरा । व्हावे सावधान ।
  व्यर्थ अभिमान । करू नका ।।
  नका देऊ त्रास । व्यर्थची कोणाला ।
  दुखवू मनाला । नका कोणी ।।
  कोणाचीच सत्ता । नाही कोणावर ।
  ताबा मनावर । ठेवा जरा ।।
  मीपणा म्हणजे । भयंकर रोग ।
  भोगणार भोग । अभिमानी ।।
  प्रामाणिक रहा । आपल्या नात्याशी ।
  लढणे कोणाशी । टाळा जरा ।।
  नात्यात शंकेला । नका देऊ स्थान ।
  मनामध्ये घाण । आणू नका ।।
  स्वतः योग्य मार्ग । पत्करून चला ।
  एकतरी कला । शिकूनिया ।।
  अंतःकाळ येता । मरण्या हसत ।
  पुण्यची सतत । करायचे ।।
  अजु स्वीकारतो । माणुसकी धर्म ।
  करायचे कर्म । मनुष्याचे ।।
  -अजय रमेश चव्हाण,
  तरनोळी ता.दारव्हा,
  जि.यवतमाळ
  मो.८८०५८३६२०७


—–
(Images Credit : your quote.in)

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

gauravprakashan1@gmail.com

Maharashtra News, Braking News, Marathi News, Most Popular Marathi News, Latest Marathi News,Today News,Marathi Article, Marathi Poem, Marathi Story,