धनत्रयोदशी

  आली दिवाळी दिवाळी
  येती धनाच्या रे राशि
  करू धन्वंतरि पूजा
  आज धनत्रयोदशी !!
  घरा लक्ष्मी येई गा
  धन आरोग्य घेऊन
  उदंड आयुष्यासाठी
  करा यमाचे पूजन !!
  अरे घामाची कमाई
  असे लक्ष्मीचा निवास
  आन पापाची कमाई
  असे अलक्ष्मीचा वास !!
  पूजा करा तिजोरीची
  आन धातुच्या धनाची
  तया राखता ईमान
  प्राप्ती होई सौभाग्याची !!
  आज करा दान धर्म
  तो सत्पात्रिच असावा
  खजाना धन प्रजेचे
  राजाच चोर नसावा !!
  सर्व ईडा पीडा टळो
  आरोग्य मिळो सर्वांस
  हेचि रे माझे मागने
  त्या धन्वंतरि देवास !!
  वासुदेव महादेवराव खोपडे
  सहा पोलीस उपनिरीक्षक(सेनी)
  अकोला
  9923488556


—–

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!