• Tue. Jun 6th, 2023

कलाकार…

  जोपासी जो छंद । छंदामध्ये धुंद ।
  रमतो बेधुंद। कलाकार।।
  रियाज ही भक्ती । कलेची आसक्ती ।
  हीच खरी शक्ती । तया अंगी ।।
  दगड शोधतो । मूर्तीही घडवितो ।
  जीव तो ओततो । निर्जीवात ।।
  कागद पांढरा। ब्रश चा फवारा ।
  चित्र रुपी वारा । नाना रंगी ।।
  सुस्वर भरारी । लावी चाल भारी ।
  गायन सु सरी । सांडी मुखे ।।
  जोडी वाद्य नाती । रमतो संगती ।
  तालात रंगती । वाद्य प्रेमी ।।
  वास्तव,कल्पना । कविता साधना ।
  शब्द आराधना। गीत रूपे ।।
  नृत्य नाट्य आस । साकारतो खास ।
  कलाकृती वास । देई सर्वा ।।
  झालीच दुर्दशा । किती होवो हशा ।
  कला मानी नशा । कलावंत ।।
  -युवराज गोवर्धन जगताप
  काटेगाव ता. बार्शी
  जिल्हा सोलापूर

gauravprakashan1@gmail.com

Maharashtra News, Braking News, Marathi News, Most Popular Marathi News, Latest Marathi News,Today News,Marathi Article, Marathi Poem, Marathi Story,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *