• Wed. Sep 20th, 2023

आई…

  आई आहे तर विश्व भासे सुंदर
  आई आहे तर सौख्याचा अंबर ।
  आई नाम ईश्वराहून प्रिय ज्यांना
  त्यांच्या नामें तिन्ही लोकीं गजर ।।
  सदा सर्वदा आई नाम स्मरावे
  प्रभात समयी तिचे दर्शन घ्यावे ।
  वृद्धाश्रमी तिला स्थान देण्याचे
  कधीच ना आपल्या मनी कल्पावे ।।
  देव असुनी तो आईविना भिकारी
  मग मानवी जीवन आहेच तरी काय? ।
  त्यागूनिया मनीच्या अभिमानास
  नित्यनेमे स्पर्शावे आपल्या आईचे पाय ।।
  प्रेम आईचे आहे सर्वांहूनी पावन
  त्रिभुवनाचा स्वामी करतो तिला नमन ।
  आईच्या प्रेमाला प्राप्त करण्या
  हवेहवेसे वाटते प्रत्येकांना जीवन ।।
  ऋण फेडण्या आईच्या दुधाचे
  अनंत आयुष्य अपूर्णची वाटे ।
  ज्यांना आईचे महत्व कळाले
  त्यांना फुलासम वाटे मार्गातील काटे ।।
  -अजय रमेश चव्हाण,
  तरनोळी
  ता.दारव्हा, जि.यवतमाळ
  मो.८८०५८३६२०७

gauravprakashan1@gmail.com

Maharashtra News, Braking News, Marathi News, Most Popular Marathi News, Latest Marathi News,Today News,Marathi Article, Marathi Poem, Marathi Story,