“आई”…

  आईची महती।
  गाऊ या आपण।
  रमते हे मन।
  आईसंगे॥१॥
  पहिल्या गुरुचा।
  मातोश्रीला मान।
  करावा सन्मान।
  कर्तव्याचा॥२॥
  सर्वश्रेष्ठ आई।
  मुलाच्या जगात।
  आईचं दैवतं।
  जीवनात॥३॥
  कुटुंबात त्याग।
  आईचं करिते।
  मुलं घडविते।
  संस्कारित॥४॥
  मातोश्री जगात।
  असे पुण्यवान।
  जीवनाचे दान।
  संसाराला॥५॥
  अाईचे ह्र्‍दय।
  पर्वत प्रेमाचा।
  गंध चंदनाचा।
  कुटुंबाला॥६॥
  संसाराचे दु:ख।
  खांद्यावर घेई।
  सर्वांचीच आई।
  कष्टमय॥७॥
  आई ममतेला।
  करितो नमन।
  करांनी वंदन।
  कोटी कोटी॥८॥
  -प्रा.अरुण बाबारावजी बुंदेले,
  रुक्मिणी नगर,अमरावती.
  भ्र.ध्व.८०८७७४८६०९
  Email:-arunbundele1@gmail.com


—–

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!