Header Ads Widget

कोजागरी

  चंदनाचा झुला साजे अंबराचा गारवा
  आज पाहू आरशाला पौर्णिमेचा चांदवा
  रात्र ओली पाऊलांची पुनवेची पालवी
  साद घाली राजसाला झुंबराची काजवी
  शुभ्रतेचा साज ल्याला कोरतेचा धुंदवा
  आज पाहू आरशाला पौर्णिमेचा चांदवा
  झिंग आली नभाला या रंगल्या गवळणी
  प्रितीच्या या सुरासंगे भिजल्या अंगणी
  आज ओठी मैफलीला अमृतेचा गोडवा
  माळरानी धुंद गाणी मारव्याचा गंधवा
  आज पाहू आरशाला पौर्णिमेचा चांदवा..
  -धनंजय गव्हाले...
  कवी परिवार सिल्लोड
-----

टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या