Header Ads Widget

धम्मचक्र परिवर्तन दिन

  पवित्र दिवस आज
  दीक्षा घेतली होती
  क्षेत्र नागपुरी बाबांनी
  पाच लाख लोकांनी
  महामानव बाबासाहेब
  घडविले परिवर्तन
  समाजहितासाठी
  स्वीकारला बौद्ध धर्म
  विचार बाबांचे श्रेष्ठ
  बिंबविले समाजावर
  समाज जागृती केली
  लक्ष दिले बाबांनी धर्मावर
  जीवन वाहिले रमाईने
  महिलांना सक्षम करण्या
  घटना लिहिली बाबांनी
  जीवन घडविले बाबांनी
  उच्चस्थान जगी मिळाले
  बौध्द धर्म श्रेष्ठ असे
  पालन करा धर्माचे
  सार्थक करा जीवनाचे
  ।।बुद्धम् शरन् गच्छामि।।
  -सौ.वृंदा गंभीर
  सोलापूर
-----

टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या