Translate

Gaurav Prakashan

Recent in Technology

Advertisement

Breaking News

चला करूया मनाला साफ

  चला करूया मनाला साफ
  करूया सर्वाना माफ ।।1।।
  कशाला ठेवायची मनात घाण
  कशाला हवा खोटारडा मानपान
  कशाला हवी प्रसिद्धीची तहान
  म्हणुनी करूया मनाला साफ
  करूया सर्वांना माफ ।।2।।
  सोडून देऊया सर्व हेवेदावे
  खावे कशाला दुसऱ्याच्या कष्टाचे मेवे
  खोट्या प्रकाशाचे कशाला हवे दिवे
  म्हणुनी करूया मनाला साफ
  करूया सर्वजनांना माफ ।।3।।
  मन प्रसन्न करून जगुया सर्व
  जीवनात आणूया नवीन पर्व
  कशाला हवा कशाचाच गर्व
  म्हणुनी मनाला करूया साफ
  करूया सर्वजनांना माफ ।।4।।
  निलेश रामभाऊ मोरे
  मु,पोस्ट,मनभा
  तालुका कारंजा लाड
  जिल्हा वाशिम

टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या

People

Ad Code