Featured Post

Translate

Gaurav Prakashan

Recent in Technology

Advertisement

Breaking News

तूच बन जगासाठी आधार..…

  कविता अशी नाही सुचत कधी
  त्याच्यासाठी रोज तपावं लागते ।
  हसलेल्या माणसाचेही अंतरंग
  काय म्हणते ते टिपावं लागते ।।
  सोफ्यावर बसून आराम मिळेल
  कविता नाही ना रे तुला सुचणार ।
  गरिबांच्या घावाला अनुभविण्या
  त्यांच्यासारखं जगावं लागणार ।।
  लिहायला जमते म्हणून काहीही
  लिहणे कशाला कुठे रे चालते? ।
  अनुभव आल्याशिवाय लेखणी
  चालायला सुद्धा बघ डगमगते ।।
  मनातून लिहणे आणि वरवरचे
  दोघात फरक क्षणात जाणवतो ।
  दुःखी असणाराच नेहमी जनाला
  हसवण्यासाठी प्रयत्न करतो ।।
  स्वतःसाठी काही मागू नको तू
  तूच बन रे या जगासाठी आधार ।
  बाहेर जाऊन थोडा निरीक्षण कर
  बघ ना युवा आहेत इथे बेरोजगार ।।
  मेहनतीला न्याय मिळविण्या लढ
  परस्त्रीलाही बनव तू आपली ताई ।
  अरे, धीर नको सोडू कर्म करत जा
  फळाला येईल तुझी नक्कीच पुण्याई ।।
  -अजय रमेश चव्हाण,
  तरनोळी ता.दारव्हा, जि.यवतमाळ
  मो.८८०५८३६२०७

टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या

People

Ad Code