Header Ads Widget

गोटा (दगड)

  गोटा कोरता फोडता
  आख्खि जिनगानी गेली
  नाही भेटला रे देव
  नाही भेटली माऊली !!
  गोटा कोरता फोडता
  अंगा घामाचे पाझर
  देवा तुह्या कायजाले
  नाही फुटला पाझर !!
  गोटा कोरता फोडता
  छन्नी हातोड्याचा घाव
  दगड़ात पेरला मी
  माह्या मनीचा रे भाव !!
  गोटा कोरता फोडता
  भेटे पोटाले भाकर
  देवा तुह्या रे मूर्तित
  कुणा भेटली साखर !!
  गोटा कोरता फोडता
  देवा तुह्या जन्म झाला
  जन्मदाता रे कंगाल
  तुच तिरुपति झाला !!
  गोटा कोरता फोडता
  त्यात साकरली मूर्ति
  मूर्ति बैसली मंदिरी
  झाली मूर्तिचिच कीर्ति !!
  गोटा कोरता फोडता
  ऐसा गोटा देव झाला
  पूजा गोट्याची करता
  गोटा माणूसच झाला !!
  वासुदेव महादेवराव खोपडे
  सहा पोलीस उपनिरीक्षक(सेनी)
  अकोला 9923488556
-----

टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या