Header Ads Widget

लावणी...!

  पायी घुंगरू बांधले की होते हैवान
  सख्या रंगात रंगू द्या प्रीतीच विडापान! !धृ!!
  अहो हे गाव ते गाव फिरले भारत
  धुंगरुमुळेच ओळखु लागले सुरत
  रक्ताळल्या पायाकडं, नका देऊ ध्यान!!१!!
  ढोलची वाजताच नाचते रंगमंची
  नाचतांना अंग अंगी भिजते कुंचकी
  अहो राया, इस्काचा नका सोडू बाण! !२!!
  शिट्ट्या,पैका,नजरा सारं झेलते
  लावणीतनं सारं मन माझं खोलते
  अहो मनमंदीरी ,तुम्ही ठेवा माझा मान! !३!"
  मुबारक उमराणी
  सांगली
  ९७६६०८१०९७
(छाया : संग्रहित)

टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या