• Thu. Sep 21st, 2023

कोरोना काळात मानसिक आधार देणारी विनामूल्य दूरध्वनी सेवा

  (१ मे २०२१, महाराष्ट्र दिनानिमित्त कार्यान्वित)
  * संपूर्ण महाराष्ट्रात विनामूल्य सेवा उपलब्ध
  * संपूर्ण २२ जिल्ह्याचे समुपदेशक प्रतिनिधी
  * २४ तास सेवा उपलब्ध
  खाली दिलेल्या यादी मधल्या कोणत्याही समुपदेशकास त्याच्या दिलेल्या वारात आणि वेळेत संपर्क साधा आणि प्रशिक्षित, अनुभवी तज्ज्ञ समुपदेशकांकडून समुपदेशन मिळवा.
  *”मानसिक स्वास्थ सांभाळा, कोरोनाला घाला आळा”
  *पुणे विभाग समुपदेशक यादी
  १.अनुपमा जोशीराव
  ९८९०९७५४०८
  मंगळवार, बुधवार, रविवार
  संध्याकाळी ६ ते ८
  २.पल्लवी इनामदार
  ९४२३००३८६७
  सोमवार ते शुक्रवार
  सकाळी १० ते १२
  संध्याकाळी ८ ते १०
  ३.शिवाली शिंदे
  ९०११२५३३७५
  शुक्रवार, शनिवार, रविवार
  दुपारी २ ते ४
  ४.डॉ. अस्मिता दामले
  ९७६६१९८५५९
  शुक्रवार, शनिवार, रविवार
  दुपारी १२ ते २
  ५. डॉ. वैदेही जांजले
  ९७६३९००९४९
  मंगळवार, गुरुवार, शनिवार
  दुपारी ११ ते १
  ६.डॉ. उषा ढोले
  ९७६७३४५५६८
  मंगळवार, बुधवार, गुरुवार
  दुपारी २ ते ४
  ७.अनघा जोशी
  ९९११२९११२२
  सोमवार, मंगळवार
  दुपारी २ ते ४
  ८. सोनाली जेडगे
  ९३५९५११६४९
  सोमवार ते रविवार
  सकाळी १० ते दुपारी २
  रात्री १० ते १२
  ९. अपूर्वा शाळीग्राम
  ९८२३३०७५०७
  सोमवार ते गुरुवार
  सकाळी ८ ते १०
  १०. गायत्री वैद्य
  ९१७५२७८१८०
  मंगळवार, बुधवार, गुरुवार
  दुपारी १२ ते ४
  ११. वैशाली ढोले
  ९८८११०४९१३
  शुक्रवार शनिवार रविवार
  सकाळी ६ ते ८
  १२. अनुजा पाटील
  ९३७०३८४०१२
  सोमवार १२ ते ४
  शनिवार २ ते ४
  १३. सिमिंतिनी पवार
  ८८०१०६६००७
  सोमवार ते शुक्रवार
  दुपारी १२ ते २
  १४. समृद्धी पानसे
  ९९२२६१४९२२
  सोमवार ते रविवार
  दुपारी १२ ते २
  संध्याकाळी ६ ते ८
  १५. स्मिता लोंढे
  ८४५९१९७४०३
  सोमवार ते बुधवार
  दुपारी १२ ते २
  १६. प्रिया पटवर्धन
  ९८२३७९२२७०
  सोमवार, बुधवार, शुक्रवार
  दुपारी ४ ते ७
  १७. मेधा शिंदे
  ९०११२५३३७५/ ८२०८६०५४१६
  सोम ते शनि
  दुपारी २ ते ४
  १८. स्वाती निंबाळकर
  ७०८३४८७०३३
  सोमवार ते शुक्रवार
  रात्री ८ ते १०
  १९. मेघा पालकर
  ९६०४२८४१०६
  सोमवार ते शनिवार
  सकाळी ८ ते १०
  * कोकण विभाग
  १. श्रध्दा पार्टे
  ९८३४१०३७६७
  गुरुवार आणि शनिवार
  सकाळी १० ते दुपारी १२
  रविवार – सकाळी ८ ते १०
  २. कुरेशी फातिमा
  ९३५९५८५३३१
  सोमवार ते बुधवार
  दुपारी १२ ते २
  *विदर्भ विभाग
  १. सविता चौधरी आंबेकर
  ८२०८६७८६२८
  सोमवार, बुधवार, शुक्रवार
  वेळ – दु. २ ते ५
  फक्त शनिवार – दु.२ ते ५ , रात्री ८ ते १०
  २. मिलिंद वांजरे
  ९५२७६११३४३
  सोमवार ते शनिवार
  वेळ – दु. २ ते ६
  ३. वृषाली बर्डे
  ८३७८९६४५८८
  सोमवार ते शुक्रवार
  वेळ – दु. १२ ते २
  ४.प्रिया अंबाडरे
  ७७०९५९८३३२
  शुक्रवार ते रविवार
  वेळ: दु. २ ते ६
  ५. राजश्री नवथळे
  ९८२२५७५६८४
  रविवार, मंगळवार, गुरुवार
  रात्री १० ते १२
  ६. अपर्णा तेलगोटे
  ९९६०७३८३५५
  सोमवार ते रविवार
  रात्री १२ ते २
  ७. सोनाली गवारगुर
  ९९२२३६९१३८
  शनिवार आणि रविवार
  दु. ४ ते ६
  रात्री ८ ते १०
  ८. नीता जैन
  ८२७५२२५९१०
  सोमवार ते रविवार
  दु. २ ते ४
  ९. मनीष भडांगे
  ९४०३४१३३३४
  सोमवार ते रविवार
  दु. १२ ते रात्री ८
  १०. लताताई राजपूत
  ७८८७६१६१७०
  सोमवार, मंगळवार, बुधवार
  दु. १ ते ३
  *पश्चिम महाराष्ट्र विभाग
  १. पल्लवी सिघम
  ९५११८६४१७९
  बुधवार ते शुक्रवार
  दुपारी २ ते ४
  २. दशरथ सावंत
  ९९२१५६६१२२४
  सोमवार ते शुक्रवार
  रात्री १० ते १२
  ३. सुरेखा माने
  ९९२२३५३७५२
  सोमवार ते रविवार
  दुपारी १ ते ४
  ४.डॉ पद्मजा गांधी
  ९८८१०१८९६७
  सोमवार ते बुधवार
  रात्री ८ ते १०
  ५. अंजली माने
  ९८३४३८१४१९
  सोमवार ते शुक्रवार
  दुपारी २ ते ४
  *मुबंई विभाग
  १. राजश्री ठाकूर
  ७२०८४१४५३९
  सोमवार – रात्री १० ते १२
  शूक्रवार – रात्री ८ ते १०
  २. रुचिरा कोंडस्कर
  ७७०९२९३३०३
  रविवार आणि सोमवार – संध्याकाळी ६ ते ८
  मंगळवार आणि बुधवार – दुपारी २ ते ४
  *उत्तर महाराष्ट्र विभाग
  १. शुभा भांमरे
  ७९७२१८७२६२
  मंगळवार ते गुरुवार
  दुपारी २ ते ४
  २. प्रीती कांकरीया
  ७७९८१७६४०१
  सोमवार ते शुक्रवार
  सकाळी ८ ते १०
  ३.सोपान बोराटे
  ९९६०७६०११४
  सोमवार ते रविवार
  दुपारी २ ते ४
  रात्री ८ ते १०
  *मराठवाडा विभाग
  १. मनिषा कोकिळ
  ९८२३३१८०७७
  सोमवार ते बुधवार
  दुपारी ४ ते ६
  २.सुषमा शिंदे
  ९७६३५५१०९१
  सोमवार ते रविवार
  सकाळी १० ते १२
  सौजन्य : SF Positive Mental Health Institute, Pune
  प्रयास बहुउद्देशीय विकास संस्था. अम.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

gauravprakashan1@gmail.com

Maharashtra News, Braking News, Marathi News, Most Popular Marathi News, Latest Marathi News,Today News,Marathi Article, Marathi Poem, Marathi Story,