• Mon. Sep 25th, 2023

अनुसूचित जाती घटकासाठी मार्जिन मनी योजना

    अमरावती : केंद्र शासनाच्या स्टँड अप इंडिया योजनेत अनुसूचित जाती व नवबौध्द समाजाच्या घटकांसाठी मार्जिन मनी योजना सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी इच्छूकांनी अर्ज करण्याचे आवाहन सहायक समाजकल्याण आयुक्त माया केदार यांनी केले आहे.

    Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

    योजनेच्या मागदर्शक सूचना व शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर निरीक्षणासाठी उपलब्ध आहे. इच्छूक लाभार्थ्यांनी सर्व अटी व शर्तीची पूर्तता करून प्रस्ताव सादर करावा. असे आवाहन श्रीमती केदार यांनी केले आहे.

gauravprakashan1@gmail.com

Maharashtra News, Braking News, Marathi News, Most Popular Marathi News, Latest Marathi News,Today News,Marathi Article, Marathi Poem, Marathi Story,