Translate

Gaurav Prakashan

Recent in Technology

Advertisement

Breaking News

"आला पोयाचा सन "

आला पोयाचा गा सन
करा बैलाचा सन्मान
तेल पैसाच्या देठानं 
शेका बयलाचे खान !

लोनी हयदीचा लेप
लावा बैलाच्या खांदाले 
आज आवतन घ्याहो
उद्या येजा जेवानाले !

आना न्हाऊन धुवून
पोटभरून चारून
बांधा चवरं मथाटी
घाला चवाये वरून !

रंग लावून शिंगाले
नक्षीकाम बेगळाचे 
बांधा शिंगाले बाशींग
गळा माळ घुंगराचे !

साज लेऊन नवीन 
बैल झाला नवरदेव
घास पुरनपोयीचा 
खाऊ घाले नामदेव !

त्याले नमन करून
त्याचा उतराई होऊ
सर्जा चालला पोयात
आता तोरनात जाऊ !

तोरनात येकमेका
गयाभेट घेई सारे
बैल मखराचा येता
वाहे अनंदाचे वारे !

सन्मान सोहळा पाहून
आसू डोयातनी येती
कृतज्ञता व्यक्त करी
बैल मालकाच्या प्रती !

- अरूण विघ्ने

टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या

People

Ad Code