Header Ads Widget

बैल हावोत मालक..…

बैल हावोत मालक आम्ही
मानूस नाई विश्वासघाती ।
खातो त्याचे गुन रोज गातो
मातीशी हाय आमची नाती ।।

चारा खातो मालक आम्ही
शेतात राब राब रोज राबतो ।
थकलो कितीबी थांबत नाई
शेत माऊली तं आम्हीच कसतो ।।

मालक नको आम्हाले गोड धोड
पिर्माचं हातच फिरवा पाठीवर ।
कशीन आम्ही तुमच्यासंग न थकता
जीवात जीव हाये आमच्या जोवर ।।

हरवू नोका हिम्मत तुम्ही तुमची
हायेत ना सर्जा, राजा सोबत ।
यंदा पीकपाणी नाई तं काय झालं
पुढच्या वर्षी करू आणखी कसरत ।।

गयाले गयफास लावसान तं मंग
आमची कायजी कोन करन? ।
लेकरं बाळं तुमचे ओ मालक
रस्त्यानं नाई का भिक मांगन ।।

पोयाले नोका सजवू आम्हाले
तुम्हीच फकस्त आनंदी रहा ।
कसतानी वावरात रोज आम्हाले
पन तुमच्या डोयाने आनंदाने पहा ।।

मालक ट्याक्टरले कायले यिन हो
सांगा ना आमची कवातरी सर ।
निर्जीव हाये थो  उलटून पळन
कवाईबी  तुमच्या छातीवर ।।

द्या वचन तुम्ही आम्हाले मालक
एवढंच यंदाच्या या बैलपोयाले  ।
कसता कसता झिजून गेलो तरी आम्ही
आम्हाले विकू नोका कसायाले ।।

शब्दसखा-अजय रमेश चव्हाण, 
तरनोळी
ता.दारव्हा, जि.यवतमाळ
मो.८८०५८३६२०७

टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या