• Thu. Sep 28th, 2023

मोबाईल वरदान

  भ्रमणध्वनित । जगातील ज्ञान ।
  मानवी जीवन । विकसित ॥१॥
  विश्व हेची घर ।कल्पना विचार ॥
  प्रत्यक्ष साकार । मोबाईल ॥२॥
  खरेदी करता। गुगल -फोन पे ।
  मुक्त पाँकेट पे । जीवनात ॥३॥
  आँनलाईन हे । देऊन जीवन ।
  ई-परिवर्तन । घडविलं॥४॥
  जेथे जावे तेथे । तू माझा सांगाती।
  जुळवितो नाती । मोबाईल॥५॥
  तिकिट क्षणात ।रेल्वे नि विमान ।
  आनंदित मन। प्रवाशांचे ॥६॥
  ई-मेल कमाल । हवे ते लिहून ।
  द्यावे पाठवून। क्षणातच ॥७॥
  श्रम आणि वेळ । कागद वाचला।
  देऊ ई-मेल ला। धन्यवाद ॥८॥
  ग्रंथालय कुठे?। भ्रमणध्वनित ।
  छंद वृद्धिंगत । वाचनाचा ॥९॥
  मोबाईल आज । गरज काळाची
  साथ जीवनाची। देत असे ॥१०॥
  गुगलचा मँप । मदत करतो।
  मार्गदाता होतो। वाहकाचा ॥११॥
  कोणतेही कार्य। असो कामकाज।
  मोबाईल आज। वरदान ॥१२॥
  -प्रा.अरुण बाबारावजी बुंदेले,
  अमरावती
  भ्र.ध्व.:-८०८७७४८६०९
  Email :arunbundele1@ gmail.com

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

gauravprakashan1@gmail.com

Maharashtra News, Braking News, Marathi News, Most Popular Marathi News, Latest Marathi News,Today News,Marathi Article, Marathi Poem, Marathi Story,