Header Ads Widget

अण्णाभाऊ साठे

  वाचनाचा नाद।
  जीवन घडले ।
  जीवन जगले।
  साहित्यिक॥१॥
  अण्णाभाऊ साठे।
  थोर साहित्यिक।
  साहित्य प्रेरक।
  अण्णाभाऊ॥२॥
  साहित्य लेखन।
  कथा कादंबरी ।
  परदेशवारी।
  रशियाची॥३॥
  नाटक पोवाडे।
  विपुल लेखन।
  प्रवास वर्णन ।
  रशियाचे॥४॥
  सत्तावीस देशी।
  भाषांतर मान।
  विश्वाचे भूषण।
  अण्णाभाऊ॥५॥
  अण्णाभाऊ साठे।
  आज जन्मदिन।
  करांनी वंदन।
  कोटी कोटी॥६॥
  प्रा.अरुण बा. बुंदेले,
  अमरावती
  भ्र.ध्व.८०८७७४८६०
  Email:arunbundele1@gmail.com

टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या