• Mon. Sep 25th, 2023

भकास गावाची श्रीमंती..!

  भंगलेल्या भिताडाची
  सांगतो ऐका कहानी
  जुन्या श्रीमंत गावाची
  दिसते जिवंत निशानी
  तुटला जरी साखळकोंडा
  तरी सौख्य नाही तुटले
  दोराने का होईना नाते
  एकमेकांशी घट्ट बांधून ठेवले
  कुरतडले जरी वैभव वाड्याचे
  रखवालदार अजून ताठ आहे
  दाराजवळील रुबाबात बाकडे
  आदरातिथ्यासाठी सज्ज आहे
  मोडून पडला रुबाब जरी माझा
  अजून शाबूत आहे माझा कणा
  फक्त पाठीवरती हात असू द्या
  नित्य असाच असेल ताठ बाणा
  -अरुण विघ्ने
  (चित्र सौजन्य संदीपजी धावडे दहिगावकर)

gauravprakashan1@gmail.com

Maharashtra News, Braking News, Marathi News, Most Popular Marathi News, Latest Marathi News,Today News,Marathi Article, Marathi Poem, Marathi Story,