Header Ads Widget

गुरु वंदन..!

गुरुचा सन्मानं | करावे वंदनं
सुहास्य वदन | सदोदित

ज्ञान उधळती | गुरु तेचि होती
मुक्त हस्ते देती | ज्ञानदानं

गुरु प्रती ठेवू | आदराचे स्थान
देवू तया मानं | जीवनात

संकट समयी | दाविती जे मार्ग
शिकवी सन्मार्ग | तेचि गुरु

ज्ञानाची शिदोरी | सोबत जो देई
जशी देई माई | लेकराला

उदात्त विचार | असे ज्याचे पाठी
बांधुनिया गाठी | ठेवितो जो

समाजा करवी | असे ज्याचे हित
पसरे ना मिथ | गुरु तेथे

आबाल वृध्दांना | जवळ जो करी
हृदयाशी धरी | गुरु माना

दुःखीत हे जन | देखवे ना डोळा
पोटी येई गोळा | गुरु खरा

गुरुचे आसन | सदा आम्हा मान
द्यावे हेचि दान | मुक्त हस्ते

स्मरण गुरुचे | आम्हा ठायी ठायी
ऋण पायी पायी | चुकवावे

करावे प्रयत्न | ऋणातून मुक्त
देवू मनसोक्त | गुरुजींना

गुरु माता पिता | गुरु बंधू जन
करुया वंदन | मनोभावे

- पी के पवार
सोनाळा बुलढाणा
९४२१४९०७३१

टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या