Header Ads Widget

चोरला मुद्दाम पान्हा पावसाने

चोरला मुद्दाम पान्हा पावसाने
की सुपारी घेतली त्याची ढगाने

येत होता रोज भेटीला धरेच्या
पाहिले त्याला असावे अंबराने

रोज दिसतो या ढगांचा रंग काळा
पांढरे  होतील  केव्हा  पावसाने ?

कास्तकारी सांग वाहावी कशी रे
फस्त  केले  सर्व दाणे  पाखराने

कर्जबाजारी किती व्हावे अजूनी
एकदा माफी दिली मज शासनाने

काक पोटी ओरडूनी चैन उडवी
लागलेली झोप नेली गाढवाने

जर असे वाट्यास येती भोग माझ्या
मग कसे सांगा  जगावे पामराने ?

ठेवले होते जपूनी पीक पाणी
घातला हैदोस तेथे माकडाने

हा गुराखी दोहतो आईस माझ्या
दूध नाही काय प्यावे वासराने

- अरुण विघ्ने

टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या