• Sat. Jun 3rd, 2023

लगीन घाई

  प्रिये वाटते आज रातीला
  तुझ्या संगें लगीन करावे
  लग्नास सखे सोबती
  असतील चंद्रमा वरहाडी
  असतील लुकलुकणारे
  तारे आणि साक्षीस
  असेल निळेभोर आकाश
  आणि चमकणारे काजवे
  मध्येच पावसाची एक
  सर यावी व अक्षदा
  म्हणून दोघांवर कोसळावी
  आणि मध्येच एक तारा
  तुटावा आणि आपल्या
  मीलनाचा बहाना होवोवा
  व रातसंध्याचा कुशीत
  विसावा व नव्या स्वप्नांची
  पहाट व्हावी गवतावर
  जसे दवबिंदू पडावे
  प्रा. संदिप रामदास मोकळे
  कांचनवाडी, औरंगाबाद

gauravprakashan1@gmail.com

Maharashtra News, Braking News, Marathi News, Most Popular Marathi News, Latest Marathi News,Today News,Marathi Article, Marathi Poem, Marathi Story,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *