• Thu. Sep 21st, 2023

बा विठ्ठला

नाही आलो भेटिलागि

नको रुसु बा विठ्ठला
तुझ्या नावाचा गजर
माझे हृदयी मांडला !
आज सण एकादशी
मि उपवास ठेविला
अहंकार माया मोह
तुज प्रसाद वाहिला !
काम,क्रोध,द्वेष,लोभ
तुझ्या चरणी वाहिले
चरणी तुझिया आज
मि परब्रह्म पाहिले !
अगा पंढरीच्या राणा
माझे विठ्ठल सखया
कृपाळू तू दयाघना
तुची दाखवी रे दया !
संपू दे रे ईडा पीडा
काळ येऊ दे सुखाचा
तुच जगाची माऊली
नाश करावा दुःखाचा !
विनवितो वासुदेव
जोडुनिया दोन्ही कर
तुझे नाव मुखी, कानी
हरिनामाचा गजर !
वासुदेव महादेवराव खोपडे
सहा पोलीस उपनिरीक्षक (सेनी)
अकोला 9923488556

gauravprakashan1@gmail.com

Maharashtra News, Braking News, Marathi News, Most Popular Marathi News, Latest Marathi News,Today News,Marathi Article, Marathi Poem, Marathi Story,