• Mon. Sep 25th, 2023

चोरला मुद्दाम पान्हा पावसाने

चोरला मुद्दाम पान्हा पावसाने

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!
की सुपारी घेतली त्याची ढगाने
येत होता रोज भेटीला धरेच्या
पाहिले त्याला असावे अंबराने
रोज दिसतो या ढगांचा रंग काळा
पांढरे होतील केव्हा पावसाने ?
कास्तकारी सांग वाहावी कशी रे
फस्त केले सर्व दाणे पाखराने
कर्जबाजारी किती व्हावे अजूनी
एकदा माफी दिली मज शासनाने
काक पोटी ओरडूनी चैन उडवी
लागलेली झोप नेली गाढवाने
जर असे वाट्यास येती भोग माझ्या
मग कसे सांगा जगावे पामराने ?
ठेवले होते जपूनी पीक पाणी
घातला हैदोस तेथे माकडाने
हा गुराखी दोहतो आईस माझ्या
दूध नाही काय प्यावे वासराने
– अरुण विघ्ने

gauravprakashan1@gmail.com

Maharashtra News, Braking News, Marathi News, Most Popular Marathi News, Latest Marathi News,Today News,Marathi Article, Marathi Poem, Marathi Story,