Recent in Technology

Advertisement

Breaking News

माया कुकवाचा धनी

झाल्या किर्तका रोयनी
आली मिरगाची छाया
ओळ मनाले लागली
कवा भिजवन काया

माया कास्तकार बापा
माया निरोप तू देजो
आता आसुसली काया
म्हना लवकर येजो

जीव जायत्या उनीची
सारी खबर सांगीन
माया आंगाले जायलं
त्याची परेड घेईन 

चार मयने बाई मी
होती तापानं कन्हत
नाई आली दया मया
होता सोताच्या गुर्मीत

आता लागला मिरुग
फुटे उकया मनात
माया कुकवाचा धनी
आला वाजत गाजत

माया कास्तकार भाऊ
बीज घिऊन येईन
शालू हिरवा नेसून 
नवी नवरी दिसीन

चाले शेतात पेरनं 
बिया तासानं पळते
माती पोटुसीन राहे
माय सातवा करते

आता पान्यानं येतीन
मायेवाले चिलेपिले
माया आंगा खांद्यावर
खेयतीन वाले वाले 

तूर पयाटी जेवारी
पोरी वयात येतीन
नाना रंगाच्या फुलाचा
गजरा केसाले लावन

पात्या फुलानं बोंडानं
लतपत   दिसतीन
लेकी उजवाले येता 
चिंता बापाले लागीन

बाप हरकून  जाई
नाती नाताले पाऊन
उस्नं पासंनं आनून
त्याचं लगीन लावन

बाभूईच्या मांडवात
लोक जेवाले बसीन
बैल करीन ईश्राम
थके चालून चालून 

माई गावच्या वाटीनं
मंग निंघन वरात
पाय नवतीचे पळन
सासरच्या आंगनात

राती सपन पळलं
बरी लागीन आराजी
घरी लक्षुमी येईन
नोका करजा कायजी

- अरुण विघ्ने

टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या

People

Ad Code