Recent in Technology

Advertisement

Breaking News

माय

चालवित होती संसार गाडा
ढोर मेहनत करून ।
चिल्यापिल्यांना भरवत होती
पोट आपलं जाळून ।।
दुसऱ्याचे कपडे उसवून
आमच्या मापाचे करायची ।
संकटाचं फाटलेलं आभाळ 
मोठ्या यत्नानं जोडायची।।
माय येई झाड-लोटीहुन 
पदरात शिळे-पाते घेऊन ।
अंधारलेली पोट रिकामी 
वाटच पाही आतुर होऊन।।
   दादा तू शिक रे बाबा
    सारखा- 
तुला काम नाही होणार ।
भिक मागील पण शिकविणं 
ठाम तिचा निर्धार ।।
माय पडली आजारी
तिनं मनी ठरवलं ।
अभ्यास बुडेल लेकराचा 
मला नाही कळविलं ।।
मातीकाम करता करता 
देहाची पूरती माती झाली ।
गती देण्या लेकरांना 
स्वतःमात्र गतीहीन झाली।।
आमच्यासाठी माय तू 
हाडाची काडे केली ।
ढोर मेहनत तुझी 
सरतेशेवटी फळा आली।।
पण जेव्हा वेळ 
तुझ्या सुखाची आली।
 तेव्हा--
सोडून आम्हा वाऱ्यावर
'माय'
काळाच्या उदरात गडप 
झाली।।

- प्रा.रमेश वरघट
  करजगाव
  ता.दारव्हा जी.यवतमाळ

टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या

People

Ad Code