• Wed. Jun 7th, 2023

माया कुकवाचा धनी

झाल्या किर्तका रोयनी

आली मिरगाची छाया
ओळ मनाले लागली
कवा भिजवन काया
माया कास्तकार बापा
माया निरोप तू देजो
आता आसुसली काया
म्हना लवकर येजो
जीव जायत्या उनीची
सारी खबर सांगीन
माया आंगाले जायलं
त्याची परेड घेईन
चार मयने बाई मी
होती तापानं कन्हत
नाई आली दया मया
होता सोताच्या गुर्मीत
आता लागला मिरुग
फुटे उकया मनात
माया कुकवाचा धनी
आला वाजत गाजत
माया कास्तकार भाऊ
बीज घिऊन येईन
शालू हिरवा नेसून
नवी नवरी दिसीन
चाले शेतात पेरनं
बिया तासानं पळते
माती पोटुसीन राहे
माय सातवा करते
आता पान्यानं येतीन
मायेवाले चिलेपिले
माया आंगा खांद्यावर
खेयतीन वाले वाले
तूर पयाटी जेवारी
पोरी वयात येतीन
नाना रंगाच्या फुलाचा
गजरा केसाले लावन
पात्या फुलानं बोंडानं
लतपत दिसतीन
लेकी उजवाले येता
चिंता बापाले लागीन
बाप हरकून जाई
नाती नाताले पाऊन
उस्नं पासंनं आनून
त्याचं लगीन लावन
बाभूईच्या मांडवात
लोक जेवाले बसीन
बैल करीन ईश्राम
थके चालून चालून
माई गावच्या वाटीनं
मंग निंघन वरात
पाय नवतीचे पळन
सासरच्या आंगनात
राती सपन पळलं
बरी लागीन आराजी
घरी लक्षुमी येईन
नोका करजा कायजी
– अरुण विघ्ने

gauravprakashan1@gmail.com

Maharashtra News, Braking News, Marathi News, Most Popular Marathi News, Latest Marathi News,Today News,Marathi Article, Marathi Poem, Marathi Story,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *