• Tue. Jun 6th, 2023

जगा आणि जगू द्या

का मानवा वृक्षाची बेसुमार कत्तल करतो

माय लेकराच्या नात्याची का दोर कापतो
एकमेकापासून त्यांना वेगळे का करीतो
काळजापासून काळजाची नाळ तोडतो
का हिरव्या जिंदगीला कसा आग लावतो
का स्वतःच स्वतःचा असा श्वास हिरावतो
संगोपण करणे होत नाही जयांचे जीवन
उधवस्त करण्यास का धजावते तुझे मन
जग आणि जगू दे त्या निष्पाप लेकरांना
मिळू दे आसरा त्या बेघर मुक्या पाखरांना
टांगले प्रश्न आहे मुक्यांचे आज आकाशाला
हाती कु-हाड घेऊन मागतो सावली झाडाला
अरुण विघ्ने
(चित्र:मिलींद हिवराळे यांचे वाँलवरून)

gauravprakashan1@gmail.com

Maharashtra News, Braking News, Marathi News, Most Popular Marathi News, Latest Marathi News,Today News,Marathi Article, Marathi Poem, Marathi Story,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *