• Thu. Sep 21st, 2023

कसा पावणार देव..…?

  बाप बोलता बोलता
  गेला नयन मिटून ।
  तुझ्या चेहऱ्याला वेड्या
  डोळ्यामध्ये साठवून ।।
  किती निर्लज्ज झालास
  किती झाला अपराधी ।
  तुझ्या बोलण्यामुळेच
  त्याला लागली समाधी ।।
  ओरडत गेला त्याला
  किती केली शिवीगाळ ।
  कसा पावणार देव?
  करुनिया जपमाळ ।।
  कोण बापाविना सांग
  तुझे लाड पुरविले? ।
  रानोवनी भटकून
  कोण तुला जगविले? ।।
  घाम गाळला बापाने
  तुझ्या सुखासाठी सदा ।
  तुला प्रिया बापापेक्षा
  आहे संपत्ती संपदा ।।
  किडे पडतील बघ
  तुझ्या तोंडात नक्कीच ।
  तुलासुद्धा बोलतील
  अरे लेकरे तुझीच ।।
  शब्दसखा-अजय रमेश चव्हाण,
  तरनोळीThank you for reading this post, don't forget to subscribe!
   ता.दारव्हा, जि.यवतमाळ
   मो.८८०५८३६२०७

gauravprakashan1@gmail.com

Maharashtra News, Braking News, Marathi News, Most Popular Marathi News, Latest Marathi News,Today News,Marathi Article, Marathi Poem, Marathi Story,