Translate

Gaurav Prakashan

Recent in Technology

Advertisement

Breaking News

स्वराज्यरक्षक शंभूराजे

 किल्ले पुरंदर। आनंदात न्हाले।
 जन्मास आले। शंभूराजे॥१ II

संस्कार जननी। जिजाऊंची माया।                    
शिवबांची छाया। शंभूराजे॥२॥

बालपणातच। तलवारबाजी।     
 कुस्ती-तिरंदाजी। शस्रविद्या॥३॥

बळ नि ज्ञानाचा । बु्द्धिचा खजिना। 
स्वराज्य दागिना। शंभूराजे॥४॥

 शिवाजींचा छावा।निष्ठा मुलाधार।
  महान झुंजार। शंभूराजे॥५॥

 प्रजाहितदक्ष। उद्यमी संयमी।
  शूर पराक्रमी। शंभूराजे॥६॥

 युद्धात जिंकले। स्वराज्यरक्षक।
 खंबीर शासक। शंभूराजे॥७॥

 संभाजी राजांना। करितो नमन।
 करांनी वंदन।कोटी कोटी॥८॥
       
                      
 -   प्रा.अरुण बाबारावजी बुंदेले,
      अमरावती(महाराष्ट्र).
      भ्र.ध्व.:-८०८७७४८६०९.
       Email ID :-
      arunbundele1@gmail.com

            


                                                                       

टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या

People

Ad Code