Translate

Gaurav Prakashan

Recent in Technology

Advertisement

Breaking News

करजगांव तसं चांगलं पण...!

बरडाच्या पायथ्याशी
        वसलेले माझे गाव ।
 लोक कर्जात बुडाले 
     करजगाव त्याचे नाव  ।।
येता भराटबनात 
     लागे गावाची चाहूल । 
हर्ष मनात घेऊन 
     पडे पुढचे पाऊल  ।।
चारी बाजूनी गावच्या
      आहे कोरडे लवण  ।
नावलेच आमराई
     आमवृक्ष नसे दोन  ।।
नाही ओलीताची सोय
      असे खरबाडी रान ।
 मेहनतीले पुरेना 
    गाती नापिकीचं गाणं  ।।
मोठी खारोनी विहिर 
     आहे गावाचा तो प्राण ।
पाणी असूनी नसूनी
      बारोमास वणवण ।।
माडी उभी मधोमध
     मोठमोठाले आवार  ।
जिवाहुन प्यारं लागे 
     माझ्या गावाचं शिवार ।। 
सुपीनाथ ,सेवाभाया
        गावामध्ये बहिरम ।
आसरामाय मेस्कामाय 
      तीन तीन हनुमान ।।
यात्रा ,पोथ्या ,प्रवचन 
     चाले किर्तन -भजन ।
कला, क्रिडा-खेळानी
     होई लोकांच रंजन ।।
चिंच पिंपळाचे झाडं
     होते गावाचं भुषण ।
ते ही टाकले तोडून 
     गाव वाटते वसान ।।
नावाजली होती शाळा 
     आता शिक्षणाची बोंब ।
नेते सारे मतलबी
      विकासाची बोंबाबोंब ।।
माणसे इमानी होती 
      माणसांना जोडणारे  ।
आता बेईमान लुच्चे 
      दिला शब्द मोडणारे  ।।
होती खेळाडूंची वस्ती
       कलाकारांची खदानं ।
शाळेनेही घडविले 
        इथे शेकडो विद्वान ।।
काही रिकामचोटांच्या
      काम जिवावर येते  ।
जाता दिसे कोणी पुढे 
     पाय धरूनी ओढते  ।।
भट्ट्या दारूच्या काढती
      पारावर चाले डाव  ।
गुण्यागोविंदानं पत्ते 
     खेळी रंक आणि राव ।।
          - प्रा. रमेश वरघट
      करजगाव ता. दारव्हा  
           जि. यवतमाळ

टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या

People

Ad Code