Header Ads Widget

कर्मवीर

    ,
     रयत शिक्षण। संस्थेची स्थापना।
     विद्या बहुजना। मिळतसे॥१॥

     भाऊराव एक। युग कर्मवीर।
      विद्यार्थी आधार। जगण्याचा॥२॥

       ग्रामा नि ग्रामात।गंगा शिक्षणाची।
        रात  तिमिराची । प्रकाशित ॥३॥

         शाळेशाळेतून। पेटविल्या वाती।
          विद्यार्थी प्रगती। सर्वागीण॥४॥

           रयत शिक्षण। हेच ज्ञानपीठ।
           हेच विद्यापीठ। साता~यात॥५॥

          शाहू नि फुलेंचे।समानता तत्त्व। 
            जीवनाचे सत्त्व।कर्मवीर ॥६॥

          शाळे नि शाळेत। गुरू बहुजन।
          प्रशिक्षणातून। घडविला॥७॥
          
          कर्मवीरांना हे। आज स्मृतिदिनी।
           वंदन करांनी। कोटी कोटी॥८॥
                             
        -   प्रा.अरुण बाबारावजी बुंदेले,
             अमरावती(महाराष्ट्र).
      भ्र.ध्व.:-८०८७७४८६०९.
       Email ID :-
      arunbundele1@gmail.com

            


                                                                       

टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या