Translate

Gaurav Prakashan

Recent in Technology

Advertisement

Breaking News

मोर्चा ...!

आता लय झालं भौ नाटक
आमच्या मालाले भाव द्या
कास्तकारीचा खर्च निंघन
येवळा तरी हमी भाव द्या !

लय काळले मोर्चे ,आंदोलनं
पन भाव नाई मिळत कायनं
भाले करू धुर्याच्या गवताचे
बस झाले आमरन उपोषनं !

आता कास्तकार येकटा नाई 
त्याच्यासंगं मोर्चात आमी येवू
गाई ,म्हैसी,बैलं, झाळं-झुळपं
तरी त्याले न्याय मिळवून देवू !

तुमी आमचे टिकास, पावळे 
सब्बल अवजारं पायले नाई 
शिंगाचे करू भाले, तलवारी
खुरीचे मार तुमी खाल्ले नाई !

आता संभाया तुमच्या ढे-या
अन् टेबलाखालचे भ्रष्ट हात
पुळं करा योजनाच्या फाईली
आईकनार नाई कोनती बात !

आमच्यावर तुमचा कोनताच
कायदा काम  करनार नाई
आमाले कोंडनारा कोनताच 
जेल अजून तरी बनला नाई !

बी बियानं मिरगाच्या आंदी
बळीच्या घरी आलं पायजे 
समजून घ्या निसर्गाचं चक्र 
जेगातले लोकं जगले पायजे !

जगवाचं असीन सार्यायले तं
आमचा बाप पिकवन मोती
पन थ्याकरता लागनारा खर्च
द्या लागन नगदी त्याच्या हाती !

- अरुण विघ्ने
रोहणा,आर्वी

टिप्पणी पोस्ट करा

1 टिप्पण्या

goverdhan म्हणाले…
शेतकऱ्याचा एल्गार

People

Ad Code