• Sat. Jun 3rd, 2023

आठोनी

बाप ढगातून सांगे
आसु पुसून पुसून
साऱ्या आठोनी ठेवल्या
कायजात संबावून
येते आठोन सदाई
हातपाय दाबन्याची
तुया कविता ऐकून
रात-रात जागन्याची
कधीमंदी बायन्यानं
मायी काळजो आठोन
आठोनीच्या गठोळ्याचं
घरी बांधजो तोरन
यिन लेका अखोजीले
तुले भातकं घिऊन
तुया हातानं चारजो
रस चिचोनी पुरन
घरी रागं नोको भरू
माय तुयी लय साधी
समजून लायन्याले
पुळे घेजो तुया आंदी
जीता ठेवजो रे मले
सदा तुया इच्यारात
एकापरी ठिऊ नोको
माया फोटो देवऱ्यात
लाखमोलं इज्जतीची
बाबु ठेवजो आठोन
मान दिऊन साऱ्याले
कर जीवनाचं सोनं
– प्रविण जगन्नाथ बोपुलकर
खेट्री, जि. अकोला

gauravprakashan1@gmail.com

Maharashtra News, Braking News, Marathi News, Most Popular Marathi News, Latest Marathi News,Today News,Marathi Article, Marathi Poem, Marathi Story,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *