• Mon. May 29th, 2023

“महात्माजी फुले”

  महात्माजी फुले/जगात जन्मले//
  लाऊनिया गेले/ विद्यादीप//१//
  शिक्षणाचा झेंडा/घेऊनिया हाती//
  करीत जागृती/समाजाची//२//
  सावित्रिची शक्ती/बनुनिया जोती /
  पेटविल्या वाती/ ज्ञानाचिया//३//
  विद्येचे अमृत/बहुजना दिले//
  तयांना तारले/जीवनात//४//
  सावित्री जोतीबा /महात्मे ते थोर//
  विचारांची धार/ तेजोमय//५//
  करुनी अर्पण/ तन मन धन//
  समाजाचे मन/घडविले//६//
  समाज पुरुष/फुले निष्ठावंत//
  गुणी गुणवंत/जोतीराव//७//
  महात्मा फुलेंना/करितो नमन//
  करांनी वंदन/कोटी कोटी//८//
  अभंगकर्ता:- प्रा.अरुण बा. बुंदेले,
  अमरावती.भ्र.ध्व.:-८०८७७४८६०९
  email:-arunbundele1@gmail.com

gauravprakashan1@gmail.com

Maharashtra News, Braking News, Marathi News, Most Popular Marathi News, Latest Marathi News,Today News,Marathi Article, Marathi Poem, Marathi Story,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *