• Sun. May 28th, 2023

गुणवंत

ज्ञान घ्या ज्ञान द्या / मार्ग हा यशाचा/
सत्य जीवनाचा / खराखुरा //१//
दु:खी जीवनात / विद्या देई सुख/
यशाचे ते पाख / विद्यार्थ्यांच्या //२//
विद्यार्थी जीवन / असे त्यागमय/
होई तेजोमय / व्यक्तिमत्त्व //३//
मुलांना असावा / नाद अभ्यासाचा/
सुखी जीवनाचा / खरा मंत्र //४//
वर्गात असता / विद्येचे ग्रहण/
हजर सुमन / विद्यार्थ्यांचे //५//
विद्यार्थी वर्गात / गुरू ज्ञान दान/
करावे पालन / जीवनात //६//
ज्ञान मंदिरात / नियमित जावे/
होऊनिया यावे / ज्ञानवंत //७//
आदर्श विद्यार्थी / अभ्यास करून/
गुरुंचा सन्मान / करितसे //८//
-प्रा.अरुण बा.बुंदेले,
अमरावती.
Mobile.-८०८७७४८६०९.
Email : arunbundele1@gmail.com

gauravprakashan1@gmail.com

Maharashtra News, Braking News, Marathi News, Most Popular Marathi News, Latest Marathi News,Today News,Marathi Article, Marathi Poem, Marathi Story,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *