कृषकांचे भाऊ…

  पापळलासूर्य /जगी उगवला//
  तम दूर केला/ कृषकांचा //१//
  विद्येचे नयन /संस्थेतून दिले//
  अश्रुही पुसले /कृषकांचे//२//
  ज्ञानाची ही गंगा/कृषकांच्या दारी/
  शिक्षण पायरी / घरोघरी//३//
  विद्यादान केले /ग्रामा नि ग्रामात//
  शिक्षणाची वात /पेटविली//४//
  कर्जलवादाचा /कायदा हा केला//
  कृषकांना दिला/ प्राण दान//५//
  कृषिमंत्रिपदी / योजना आखून//
  कृषक जीवन /सुखमय //६//
  कृषकांचे राजा/शेतकरी दाता//
  भूषण भारता /पापळचे//७//
  भाऊसाहेबांना/करितो नमन//
  करांनी वंदन/कोटी कोटी//८//

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!
  अभंगकर्ता:- प्रा.अरुण बा. बुंदेले,
  अमरावती.भ्र.ध्व.:-८०८७७४८६०९
  email:-arunbundele1@gmail.com