• Fri. Jun 9th, 2023

बसमधली काॅलेजची पोरं पोरी …

ByGaurav Prakashan

Mar 1, 2021
  पोरींना जागा मिळावी म्हणून बॅग
  घाईने खिडकीत टाकतात
  वृद्ध वयस्कर माणसंही गर्दीतून
  वाट काढत बसमध्ये शिरतात
  बसायला जागा मिळेल म्हणून
  सगळीकडेच नजर फिरवतात
  पण बसमध्ये येण्याआधीच सर्वञ
  बॅग रूमाल त्यांना दिसतात
  काही बिचारे थकल्यामुळे त्या
  बॅगजवळच जाऊन बसतात
  आजोबा माझी बॅग पोरींनी
  म्हणताच निमुटपणे उभी राहतात
  हितगूज करत बसलेल्या दोघांकडे
  ते मोठ्या आशेने ते पाहतात
  कसलाच फरक पडत नसतो त्यांना
  आपल्याच विश्वात मस्तपणे रमतात
  ज्यांना दिसतात आजोबा त्यांच्यात
  आपले ते पोरं माञ जागा देतात
  संस्कार चांगुलपणा पाहून पोरांचा
  तेव्हा ते मायेने हात फिरवतात
  अन् संस्कार विसरलेले पोरं पोरी
  हाय बाय करून खाली उतरतात
  थोडा विचार करा पोरा पोरींनो
  तुम्हीही कोणाचे नातवंड असतात

  कवी-अजय बनसोडे ,

  मु.दापेगाव ता औसा जि लातूर
  8408042349

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *