• Fri. Jun 9th, 2023

गझल

ByGaurav Prakashan

Mar 12, 2021
  केलास खोटा तो बनाव आहे
  सीमेजवळ फारच तणाव आहे
  मागू नको भावा अनाज पाणी
  रागात सारा आज गाव आहे
  रक्तात वेडे माखले बघा रे
  धर्मात झुंजी हाच डाव आहे
  डोकेच नाही ज्यास आज येथे
  त्यांनाच आता फार भाव आहे
  समजून घेरे भारतीय बंधू
  बहुतेक देशाचे चुनाव आहे
  रंगात आता भांडतील सारे
  शाबूत खुर्ची त्यास ठाव आहे

  डॉ नंदकिशोर दामोधरे,

  अमरावती
  9890911263)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *