• Sat. Sep 23rd, 2023

कृती

ByGaurav Prakashan

Mar 1, 2021
  आपली प्रत्येक कृती
  असते कुशल/अकुशल
  ती देते आनंद /दुःख
  ती फिरवते चक्र…
  भव / उधर्व
  निर्णय आहे आपला
  सकारात्मकता /
  नकारात्मकता
  जन्म, मृत्यू /
  मुक्ती ……!!!

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!
  धम्ममित्र सुरेशकुमार बोरकर

  अमरावती
  M.9850752589