कडक सॅल्युट मेजर….!

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!
  मेजर !

  आपल्या विभागलेल्या सैन्य तुकड्यांना
  जोडण्यात वेळ घालवू नका, मेजर !
  शत्रूचे सैन्य सीमापार करीत आहे
  ते पहा! त्यांच्या सनातन तोफांचे आवाजही
  आपल्याच दिशेने येत आहे मेजर
  आपण विभागालो आहोत
  निश्चितच विभागालो आहोत
  पण, वाकलो नाही, मेजर !
  छातीच्या बरगड्या आणि पाठीचा कणा
  अजून ताठ आहे, मेजर !
  म्हणून बंदुकीचा दस्ता
  जमिनीला टेकवून विचार करण्यात अर्थ नाही
  आपण हल्ला केलाच पाहिजे
  नाहीतर कुठला क्षण
  आपल्याला पराभवाचे दान देवून जाईल
  याचा नेम नाही, मेजर !
  मेजर! शत्रू गुलामीच्या जळत्या घरात राहण्यापेक्षा
  त्याच्या विरोधात निष्ठेने लढणाऱ्या
  माणसांच्या कहाण्या मी ऐकल्या आहेत, मेजर !
  म्हणून आपल्या पराभवानंतर
  युध्दविराम होईलच
  असं तुम्ही समजू नका
  फक्त , आपल्या शहिदत्वाचे रक्त
  इथल्या मातीला लागू द्या
  म्हणजे झोपडीतला बारुदखाना
  आपोआपच उडेल
  आणि त्यातूनच आपल्या विजयाचा
  नवा इतिहास घडेल !

  – सतेश्वर मोरे

  अमरावती