• Thu. Sep 28th, 2023

स्क्रीन वरची शाळा

ByGaurav Prakashan

Feb 23, 2021
  काय झालं बाबा
  काही कळलंच नाही
  कोरोना ने बंद शाळा
  अजून उघडल्याच नाही
  स्क्रीन समोर बसून
  आता कंटाळा आला
  सुट्ट्यांचा नवल सारा
  आता संपुष्टात आला
  छोट्याशा खिडकीतून
  बाईंचा येतो फक्त आवाज
  स्क्रीनवरच्या शाळेत होतो
  सगळाच नाईलाज
  नको वाटते आता
  हि खिडकीतली शाळा
  आठवतो पुन्हा पुन्हा
  वर्गातला मोठा फळा
  बस झालं देवा आता
  कोरोणाची कर सुट्टी
  कळलं आम्हा सारं आता
  कधीच नाही मारणार बुट्टी

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!
  सौ.शितल राऊत

  अमरावती

(Image Credit : The wire)