• Fri. Jun 9th, 2023

सूर्य….

ByGaurav Prakashan

Feb 5, 2021
  सूर्य जगवतो । सूर्य पेटवतो ।
  सूर्य मिटवतो । तिमिरास ।।
  रवी,दिनकर । नाम शोभे फार ।
  विश्वाला आधार । त्याच्यामुळे ।।
  नाही घेत काही । सदा देत राही ।
  अंग लाही-लाही । तोच करी ।।
  आपल्या कर्मास । सूर्य प्रामाणिक ।
  आहे सर्वाधिक । महत्वाचा ।।
  नाही दिसणार । कधीच प्रकाश ।
  भास्कर हताश । झाला जर ।।
  सृष्टीत तिमिर । सर्वत्र दिसेल ।
  जीवन संपेल । क्षणार्धात ।।
  सूर्य आहे देव । सूर्य तारणारा ।
  स्वार्थ त्यागणारा । तोच खरा ।।
  सूर्यनमस्कार । कर प्रातःकाळी ।
  लावूनी कपाळी । माती वेड्या ।।
  अजु हेची आहे । सकाळचे कर्म ।
  पाळुनीया धर्म । जग सदा ।।
  शब्दसखा
  -अजय रमेश चव्हाण,
  तरनोळी, ता.दारव्हा,जि.यवतमाळ
  मो.८८०५८३६२०७

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *