• Wed. Jun 7th, 2023

श्रमात जगतो.….

ByGaurav Prakashan

Feb 1, 2021
  मनी एक आशा । तेवत ठेवतो ।
  श्रमात जगतो । निरंतर ।।
  लेखणीला माझ्या । झुकू देत नाही ।
  कधी घेत नाही । मद्य प्याला ।।
  सुख जीवनात । नसेल मिळाले ।
  विकार जळाले । मात्र माझे ।।
  गुरुच्या चरणी । करतो वंदन ।
  ठेवतो वदन । प्रफुल्लीत ।।
  स्वतःच्या दुःखाला । कशाला दावणे? ।
  मरत जगणे । निरर्थक ।।
  दुःख लपवून । सुख वाटणारा ।
  नित्य हसणारा । खरा नर ।।
  स्वतःच्या हिताला । भुलून जगणे ।
  दीनास करणे । सहकार्य ।।
  हेची माझे कर्म । सत्य माझा धर्म ।
  जीवनाचा मर्म । हाच खरा ।।
  अजु बोलणार । तसा वागणार ।
  नित्य असणार । प्रामाणिक ।।

शब्दसखा-

  अजय रमेश चव्हाण,
  तरनोळी, ता.दारव्हा,जि.यवतमाळ
  मो.८८०५८३६२०७

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *