• Wed. Sep 27th, 2023

शाळा भरली पक्ष्यांची

ByGaurav Prakashan

Feb 24, 2021
  हिरव्या- हिरव्या झाडांवरती
  सुंदर सुंदर पक्ष्यांची
  शाळा भरली सार्‍यांची
  चिव-चिवनाऱ्या चिमण्यांची
  थूई-थूई नाचणाऱ्या मोरांची
  मिठू-मिठू बोलनाऱ्या पोपटांची
  उंच-उंच उडणाऱ्या गरुडाची
  काव-काव करणाऱ्या कावळ्यांची
  ठक- ठक करणाऱ्या सुतार पक्षाची
  क्व्याक-क्व्याक करणाऱ्या बदकाची
  पांढर्‍याशुभ्र बगळ्यांची
  चाणाक्ष नजरेच्या ससाण्याची
  कुहू -कुहू गाणाऱ्या कोकिळेची
  गूटरगु करणाऱ्या कबुतरांची
  पहाटे आरवनाऱ्या कोंबड्याची
  शाळा भरली पक्ष्यांची
  गट्टी जमली साऱ्यांची
  सोबतीला होता गोड गोड खाऊ
  गंमत जंमत गाणी गाऊ
  सर्व मिळूणी मज्जा करूvThank you for reading this post, don't forget to subscribe!

   सौ. शितल राऊत

   अमरावती