• Mon. Sep 25th, 2023

राजे चला तुम्हाला तुमचा महाराष्ट्र दाखवतो

ByGaurav Prakashan

Feb 19, 2021
  राजे चला तुम्हाला तुमचा महाराष्ट्र दाखवतो
  तो सह्याद्रीचा कडाही दाखवतो
  अन् दाखवतो त्या कड्यात घुमणारा आवाज
  हरहर महादेव म्हणत
  गाजत असलेली शिवगर्जना
  अहो राजे, इथंच घेतली होती शपथ
  स्वराज्याची
  अन् स्वातंत्र्याची
  स्वातंत्र्य पाहिजे होतं आपल्याच माणसांकडून
  जी आपलीच माणसं आपापसात भांडत होती.
  राजे तुम्हीच दिधला ना खरा महाराष्ट्र
  पण आज या महाराष्ट्राचे
  हाल बघवत नाही.
  त्या शिवगर्जना समाप्त झाल्या
  ते सह्याद्रीचे कडे कोसळतात दररोज
  अन् आजही आपापसात भांडतात इथले देशमुख देशपांडे वतनदार
  सर्वत्र राजकीय खेळ चालतो इथं थाटात
  सर्वत्र राजकारण शिजतं.
  आज तुझे मावळेही अफजलखानाला साथ देतात.
  तो जीवा महाला आज कधीच सापडत नाही
  तानाजी तर लढायलाच तयार नाही
  कारण आता तानाजीही
  स्वार्थ पाहतोय
  आजच्या बाजीचं तर ऐकूच नका राजे
  तो बाजीप्रभू बलिदानानं गेला
  आजचा बाजी लाच घेवून सिद्धीला सोडतो
  अन् राज्यभिषेक होण्याआधी तुम्हाला ठार करतो
  पुन्हा कधीही महाराष्ट्रात स्वराज्य निर्माण होवू नये यासाठी
  स्वराज्य निर्माण होवू नये यासाठी
  अंकुश शिंगाडे
  नागपूर
  ९३७३३५९४५०

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!